Povrat

Povrat neodgovarajuće ili oštećene robe

Kupac ima pravo na povrat robe u slučaju da je dostavljena roba neodgovarajuća ili oštećena.

Uvjeti za ostvarenje prava na povrat robe:

  1. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom djelatniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja te o tome odmah obavijestiti Bioteku zagrebačke županije d.o.o.
  2. Ukoliko kupac ispostavi da je dostavljena roba neodgovarajuća od naručene robe dužan je u roku 14 dana od primitka o tome pismeno obavijestiti Bioteku zagrebačke županije d.o.o. putem e-pošte na info@e-bioteka.com.hr

Ukoliko se utvrdi da je uistinu isporučena neodgovarajuća ili oštećena roba, Bioteka zagrebačke županije d.o.o. će u dogovoru s kupcem u najkraćem mogućem roku izvršiti zamjenu naručene robe ili povrat novca.
U prilogu mora biti kopija računa. Neodgovarajući proizvodi, koje kupac vraća na zamjenu, moraju biti neupotrebljeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži.

Zamjena krivo naručene robe

Kupac ima pravo na zamjenu naručene robe koju je krivo naručio.

Uvjeti za ostvarenje zamjene naručene robe:

Kupac je dužan u najkraćem mogućem roku a najkasnije 14 dana nakon primitka naručene robe, obavijestiti Bioteku zagrebačke županije d.o.o. da želi zamjeniti naručenu robu i to pismeno putem e-pošte na info@e-bioteka.com.hr

Roba se može zamijeniti na način da kupac o svom trošku pošalje nazad naručenu robu na adresu Bioteka zagrebačke županije d.o.o., M. Magdalenića 1, Velika Gorica. Kupac treba poslati novu narudžbu za novu robu. Kada Bioteka zagrebačke županije d.o.o. zaprimi novu narudžbu, novu robu će poslati isti dan nakon što zaprimi vraćenu robu.
Neodgovarajući proizvodi, koje kupac vraća na zamjenu, moraju biti neupotrebljeni neoštećeni i u originalnoj ambalaži.

Razlika novca i trošak dostave:

Kupac snosi troškove dostave za povrat robe i za primitak nove robe. Ukoliko nova naručena roba bude skuplja nego roba koja se vraća, tada je kupac dužan uplatiti razliku. Ukoliko nova naručena roba bude jeftinija od robe koja se vraća, tada će Bioteka zagrebačke županije d.o.o. uplatiti razliku viška na žiro-račun od kupca umanjenu za troškove dostave.