Reklamacije i prigovori

Nezadovoljni ste proizvodom kojeg ste kupili na našoj stranici? Obratite nam se s povjerenjem i Vašu ćemo reklamaciju riješiti u najkraćem mogućem roku.

 

Kupac ima pravo na povrat robe u slučaju da je dostavljena roba neodgovarajuća ili oštećena.

Uvjeti za ostvarenje prava na povrat robe:

  1. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom djelatniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja te o tome odmah obavijestiti Bioteku zagrebačke županije d.o.o.
  2. Ukoliko kupac ispostavi da je dostavljena roba neodgovarajuća od naručene robe dužan je u roku 14 dana od primitka o tome pismeno obavijestiti Bioteku zagrebačke županije d.o.o. putem e-pošte na info@e-bioteka.com.hr

Ukoliko se utvrdi da je uistinu isporučena neodgovarajuća ili oštećena roba, Bioteka zagrebačke županije d.o.o. će u dogovoru s kupcem u najkraćem mogućem roku izvršiti zamjenu naručene robe ili povrat novca.
U prilogu mora biti kopija računa. Neodgovarajući proizvodi, koje kupac vraća na zamjenu, moraju biti neupotrebljeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži.

Zamjena krivo naručene robe

Kupac ima pravo na zamjenu naručene robe koju je krivo naručio.

Uvjeti za ostvarenje zamjene naručene robe:
Kupac je dužan u najkraćem mogućem roku a najkasnije 14 dana nakon primitka naručene robe, obavijestiti Bioteku zagrebačke županije d.o.o. da želi zamjeniti naručenu robu i to pismeno putem e-pošte na info@e-bioteka.com.hr

Roba se može zamijeniti na način da kupac o svom trošku pošalje nazad naručenu robu na adresu Bioteka zagrebačke županije d.o.o., M. Magdalenića 1, Velika Gorica. Kupac treba poslati novu narudžbu za novu robu. Kada Bioteka zagrebačke županije d.o.o. zaprimi novu narudžbu, novu robu će poslati isti dan nakon što zaprimi vraćenu robu.
Neodgovarajući proizvodi, koje kupac vraća na zamjenu, moraju biti neupotrebljeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži.

Razlika novca i trošak dostave:
Kupac snosi troškove dostave za povrat robe i za primitak nove robe. Ukoliko nova naručena roba bude skuplja nego roba koja se vraća, tada je kupac dužan uplatiti razliku. Ukoliko nova naručena roba bude jeftinija od robe koja se vraća, tada će Bioteka zagrebačke županije d.o.o. uplatiti razliku viška na žiro-račun od kupca umanjenu za troškove dostave.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

Povrat robe moguć je u roku od 14 dana od dana kupnje putem e-bioteka.com.hr internet prodavaonice ne navodeći za to razlog, sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14).
Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete ispuniti ovdje.
U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača.
Povrat robe kupac mora izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je poslan zahtjev za jednostrani raskid ugovora.
Roba koju kupac vraća, mora biti neupotrebljena, neoštećena i u originalnoj ambalaži.

Povrat novca i trošak dostave:
Nakon što roba bude vraćena Bioteka zagrebačke županije d.o.o. će u potpunosti vratiti plaćeni iznos naručene robe na isti način plaćanja kako je kupac izvršio plaćanje robe prilikom narudžbe osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja.
Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Kupac sam snosi troškove dostave za povrat robe.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći klikom na link ovdje

Korištenjem internet stranice www.e-bioteka.com.hr potvrđujete da ste u cijelosti upoznati te prihvaćate gore navedene Uvjete i pravilnike.